Regulamin imprezy

1. CEL

 • wyłonienie Mistrza Powiatu Tureckiego Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Szachach Szybkich,
 • wyłonienie Mistrza Powiatu Tureckiego w Szachach Błyskawicznych,
 • wyłonienie Mistrza Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich,
 • popularyzacja gry w szachy.

 

2. MIEJSCE

 • Hostel „Barbórka” ul. Legionów Polskich 8, 62-700 Turek.

 

3. PROGRAM

18 listopada 2017 r. godz. 9.00

3.1. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów

 

18 listopada 2017 r. godz. 10.00

3.2. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Szachach Błyskawicznych

 

18 listopada 2017 r. godz. 14.00

3.3. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich. Turniej FIDE.

 

 4. ORGANIZATORZY

 • Starostwo Powiatowe w Turku,
 • Turkowskie Towarzystwo Szachowe „Tęcza” w Turku.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów pozostający podczas trwania turnieju
pod opieką rodziców lub opiekunów po opłaceniu wpisowego, zgłoszone do 15.11.2017 r.                          Zgłoszeni po tym terminie mogą zostać dopuszczeni do udziału w turnieju tylko pod warunkiem dostarczenia sprawnego sprzetu szachowego (zegar + kpl. szachów) podczas potwierdzenia zgłoszenia na sali gry.

5.2. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Szachach Błyskawicznych

W turnieju mogą wystąpić wszyscy chętni po opłaceniu wpisowego, zgłoszeni do 15.11.2017 r.

5.3. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich. Turniej FIDE 

W turnieju mogą wystartować wszyscy chętni bez względu na prezentowany poziom gry i przynależność klubową. Jedynym wymogiem jest opłacenie wpisowego.

 

 6. PRZEPISY GRY, SYSTEM ROZGRYWEK

6.1. W „XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Szachowym - TUREK 2017” obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach oraz niniejszego Regulaminu.

6.2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do sędziego głównego oraz organizatorów.

6.3.W ramach Festiwalu turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim.

6.3.1. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów – 9 rund, po 10 minut na zawodnika.

6.3.2 Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Szachach Błyskawicznych – 7 rund, po 5 minut na zawodnika.

6.3.3. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich – 9 rund, po 15 minut na zawodnika.

6.4. Uczestnicy Otwartych Mistrzostw Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich podlegają ocenie rankingowej FIDE.

7. PUNKTACJA

7.1. We wszystkich turniejach o kolejności zajętych miejsc decyduje:

 • liczba zdobytych punktów,
 • wartościowanie średnie Bucholtza,
 • liczba zwycięstw,
 • wartościowanie pełne Bucholtza,
 • progress,
 • wynik bezpośredniego pojedynku,
 • losowanie.

7.2. Miejsca kwalifikujące się do odbioru nagród nie mogą być dzielone.

 

8. NAGRODY

8.1. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej w Otwartych Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich i Szachach Błyskawicznych oraz Otwartych Mistrzostwach Powiatu Tureckiego Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów otrzymają puchary. 

8.2. W Otwartych Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w Szachach Szybkich i Szachach Błyskawicznych rozdane zostaną nagrody finansowe. Wysokość jak i podział nagród została opublikowana w komunikacie organizacyjnym Festiwalu.

8.3 W Otwartych Mistrzostwach Powiatu Tureckiego Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (ilość, w zależności od liczby startujących, zostanie podana przed rozpoczęciem rozgrywek).

8.4. W Festiwalu zawodnik może zdobyć więcej niż 1 nagrodę.

 

9. USTALENIA KOŃCOWE

9.1. Zawodnicy nie zgłoszeni do 15.11.2017 r. z przyczyn organizacyjnych mogą nie zostać dopuszczeni do udziału w Festiwalu.

9.2. Wpisowe stanowi dochód Turkowskiego Towarzystwa Szachowego „Tęcza” w Turku.

9.3. Zawodnikom zgłoszonym w wyznaczonym terminie organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy, pozostali zobowiązani są dostarczyć 1 kpl. (szachy + zegar) na 2 zawodników.

9.4. Interpretacja niniejszego „Regulaminu” należy do Organizatorów.

9.5. Uczestnicy Festiwalu pokrywają koszty udziału i ubezpieczenie we własnym zakresie.

 
 
 
 
Pobierz pliki